REGULAMIN

czyli jak spokojnie i bezpiecznie kupisz wyposażenie sypialni

Prosimy o bardzo uważne przeczytanie poniższego regulaminu. Są tu zawarte szczegółowe informacje, dotyczące sposobu realizacji zamówień i wszystkich praw, które Klient nabywa dokonując u nas zakupu:

IInformacje o Sprzedającym

Właścicielem sklepu internetowego MARSEN jest MARSEN s.c. z siedzibą 78-100 Kołobrzeg, ul. Koralowa 5. NIP: 6711717267. REGON: 320047614. Numery wpisów do ewidencji działalności gospodarczej wspólników: 2672 oraz 6813.
Nr konta bankowego: 36 1020 1491 0000 4302 0033 4847.
Stacjonarny numer telefonu: (94) 35 111 79 .

IIOferta
 1. MARSEN s.c. prowadzi sprzedaż łóżek, materacy, stelaży i akcesoriów sypialnianych na witrynie internetowej www.marsen.eu .
 2. Ceny produktów podane na powyższej witrynie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. MARSEN s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, usuwania istniejących. W przypadku zmiany ceny danego produktu, zamówienia złożone przed zmianą ceny, a jeszcze niezrealizowane, zostaną zrealizowane po cenie korzystniejszej dla Kupującego.
 4. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Kolory mogą wyglądać inaczej, w zależności od monitora, na jakim są oglądane.
 5. Wymiar materaca, zgodnie z parametrami narzuconymi przez producenta, może różnić się 1% od podanego.
 6. Rzeczywisty wymiar stelaża jest ok. 1 cm węższy i ok. 4 cm krótszy od podanego wymiaru nominalnego (aby stelaż zmieścił się w ramie łóżka).
IIIZłożenie zamówienia on-line
 1. Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Warunkiem uznania zamówienia za ważne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do firmy MARSEN s.c. poprzez naciśnięcie przycisku, umieszczonego poniżej formularza zamówienia "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 3. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. dokładny adres Kupującego;
  3. adres poczty elektronicznej Kupującego;
  4. numer telefonu Kupującego (stacjonarnego lub komórkowego).
 4. Domyślnie przyjmuje się, że adres Kupującego jest tożsamy z adresem dostawy. Jeśli Kupujący życzy sobie, aby było inaczej, zobowiązany jest poinformować o tym MARSEN s.c. i umieścić dokładny adres dostawy w odpowiednich polach formularza.
 5. Formularz zamówienia może zawierać także możliwość wprowadzenia kodu promocyjnego oraz innych informacji, które zdaniem Kupującego powinny zostać uwzględnione w procesie realizacji zamówienia. Niepodanie tych informacji nie powoduje nieważności zamówienia.
IVZłożenie zamówienia przez telefon
 1. Zamówienia telefoniczne można składać w każdy dzień roboczy w godzinach: 10.00 - 18.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.
 2. MARSEN s.c. potwierdza Kupującemu telefoniczne ustalenia wysyłając mail ze szczegółami transakcji.
 3. Zamówienie telefoniczne uważa się za złożone w momencie potwierdzenia przez Kupującego warunków transakcji mailem zwrotnym.
VPotwierdzenie zamówienia on-line
 1. MARSEN s.c. potwierdza otrzymanie zamówienia złożonego on-line natychmiast po jego wpłynięciu, wysyłając Kupującemu automatyczny e-mail zwrotny, zawierający wszystkie parametry zamówienia.
 2. MARSEN s.c może także skontaktować się z Kupującym telefonicznie, celem dodatkowego potwierdzenia zamówienia.
VIWysyłka i dostawa towaru
 1. Wysyłka towaru następuje w terminie zgodnym z informacją o czasie realizacji podaną na stronie produktu.
 2. W przypadku, gdy Kupujący zamawia klika produktów o różnych terminach wysyłki, zamówienie zostanie wysłane jednorazowo i w całości w terminie takim, jaki przewidziany jest dla towaru o najdłuższym terminie wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia to suma czasu wysyłki podanego na stronie produktu i czasu transportu, który wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
 4. Podany wyżej termin wysyłki pozostaje skuteczny po warunkiem:
  1. zamówienia towaru o rozmiarach standardowych, bez konieczności dostosowywania rozmiarów bądź innych parametrów towaru indywidualnie do wymagań Kupującego;
  2. możliwości uzyskania telefonicznego kontaktu z Kupującym, celem potwierdzenia zamówienia;
  3. dostępności towaru - w przypadku gdy towar nie jest dostępny Kupujący zostaje niezwłocznie o tym powiadomiony i poproszony o akceptację najbliższego możliwego terminu wysyłki.
 5. Zakupiony towar zostaje dostarczony za pośrednictwem firmy spedycyjnej na adres podany w formularzu zamówienia.
 6. Koszt transportu do Kupującego pokrywa MARSEN s.c..
 7. Cena towaru zawiera transport wraz z wniesieniem do mieszkania/domu przez kuriera.
 8. W przypadku dostawy towaru o znacznych rozmiarach (np. duże łóżka, materace dwuosobowe) i/lub konieczności wniesienia towaru w niesprzyjających warunkach (wąskie klatki schodowe, ciasne przejścia) oraz wszędzie tam, gdzie wniesienie towaru przez jedną osobę mogłoby spowodować uszkodzenie towaru, Kupujący zostanie poproszony o udzielenie pomocy kurierowi i powinien być do tego przygotowany.
 9. Obowiązkiem MARSEN s.c. i spedytora jest dostarczenie towaru do drzwi Kupującego w stanie idealnym.
 10. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych powstałe podczas transportu rozpatrywane będą tylko w momencie odbioru towaru. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem spisują protokół reklamacyjny.
 11. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji MARSEN s.c..
VIIMonitoring stanu realizacji zamówienia

Kupujący ma możliwość śledzić na bieżąco, co dzieje się aktualnie z jego zamówieniem. W e-mailu z potwierdzeniem zamówienia, wysyłanym przez MARSEN s.c., znajduje się link umożliwiający dostęp do zindywidualizowanej strony Kupującego na witrynie www.marsen.eu zawierającej informacje o tym, na jakim etapie realizacji znajduje się zamówienie Kupującego.

VIIIPłatność

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:

 1. przy odbiorze - należność pobiera kurier dostarczający towar;
 2. przelewem - wysyłka następuje po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy MARSEN s.c.;
 3. internetowym przelewem natychmiastowym za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

2. W przypadku niektórych produktów wyłączona być może jedna lub więcej form płatności. W takim przypadku dostępne są jedynie te formy płatności udostępniane przez system sklepu.

IXZwrot towaru
 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o "Ochronie niektórych praw konsumentów ..." Kupujący może bez podania przyczyny zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu, który zamawia towar nietypowy, wykonany na jego specjalne zamówienie.
 3. Aby odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny Kupujący składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór jest do pobrania tutaj i przesyła go na piśmie na adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Koralowa 5 lub mailem na adres marsen@marsen.eu do MARSEN s.c..
 4. MARSEN s.c. potwierdzi otrzymanie odstąpienia od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócenia zakupionego towaru niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Jeśli  Kupujący korzystał z zakupionych rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech czy funkcjonowania rzeczy, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. W takim przypadku MARSEN s.c. ma prawo zmniejszyć wartość zakupionej rzeczy i zwrócić mniejszą kwotę, niż cena zakupu.
 7. Kupujący, chcący dokonać zwrotu towaru, zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.
 8. Pracownik MARSEN s.c. niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy skontaktuje się z Kupującym, celem ustalenia dogodnej formy zwrotu towaru. Kupujący zobowiązany jest zapakować towar w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport. Koszt zwrotnego przesłania materacy i stelaży ponosi MARSEN s.c., pod warunkiem że Kupujący wybierze proponowaną przez MARSEN s.c. formę zwrotnego transportu.
 9. W przypadku zwrotu innych produktów koszt zwrotnego transportu uzależniony jest od wagi przesyłki i kształtuje się następująco: całkowita waga przesyłki do 6 kg - 35,00 zł,  całkowita waga przesyłki do 10 kg – 70,00 zł, całkowita waga przesyłki do 70 kg – 130,00 zł, całkowita waga przesyłki do 150 kg – 160,00 zł, - całkowita waga przesyłki powyżej 150 kg – 200,00 zł.
 10. Kupujący ma prawo wybrać inny sposób zwrotu towaru niż proponowany przez MARSEN s.c., w tym wypadku pokrywa wszystkie koszty transportu.
 11. W przypadku zwrotu towaru zapłacona należność zostanie zwrócona Kupującemu przelewem na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu przez niego zwrotu towaru. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem, jak również zwrotów nie poprzedzonych pisemną deklaracją zwrotu.
 12. Kupujący poprzez przyjęcie towaru oświadcza, że w brzmieniu paragrafu IX niniejszego Regulaminu został poinformowany o prawie odstąpienia od zakupu - w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki - bez podania przyczyny.
XRękojmia, gwarancja i reklamacje
 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.
 2. W przypadku, gdy w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi wadę fabryczną, może złożyć reklamację w MARSEN s.c. lub bezpośrednio u producenta.
 3. Składając reklamację dotyczącą produktów wysokogabarytowych: materacy, stelaży i łóżek Kupujący ma prawo skorzystać z gwarancji "Door To Door". Warunkiem złożenia skutecznej reklamacji jest przesłanie przez Kupującego do Marsen s.c. wypełnionego protokołu reklamacyjnego wraz z kopią dowodu zakupu.
 4. Korzystając z gwarancji "Door To Door" Kupujący zobowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca użytkowania reklamowanego towaru. Po uznaniu reklamacji za zasadną MARSEN s.c. usunie zgłaszaną wadę lub dokona wymiany towaru na nowy na swój koszt.
 5. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie wynika z niewłaściwego użytkowania towaru, lub innych przyczyn niezawinionych przez producenta i MARSEN s.c., Kupujący zobowiązany jest pokryć koszt przyjazdu przedstawiciela MARSEN s.c.. Jeśli Kupujący wykaże chęć naprawy towaru przez producenta i jeśli będzie to możliwe od strony technicznej, zostanie to wykonane na odrębne zlecenie Kupującego i za odrębną opłatą.
 6. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do zasadności reklamacji MARSEN s.c. zapewnia Kupującemu prawo do ostatecznego uznania/nieuznania reklamacji przez upoważnionego przedstawiciela producenta.
 7. Jeśli Kupujący nie chce skorzystać z gwarancji "Door To Door" lub produkt nie podlega takiej gwarancji, zostanie mu wskazany adres, na jaki powinien zostać przesłany reklamowany towar wraz z kopią dowodu zakupu. Koszt wysyłki ponosi składający reklamację. Po uznaniu reklamacji za zasadną koszt wysyłki zostanie zwrócony Kupującemu, a pozbawiony wad produkt (w miarę możliwości nowy) zostanie odesłany Kupującemu bezpłatnie.
 8. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie wynika z niewłaściwego użytkowania towaru, lub innych przyczyn niezawinionych przez producenta i MARSEN s.c., Kupujący zobowiązany jest pokryć koszt odesłania towaru z powrotem pod swój adres. Jeśli Kupujący wykaże chęć naprawy towaru przez producenta i jeśli będzie to możliwe od strony technicznej, zostanie to wykonane na odrębne zlecenie Kupującego i za odrębną opłatą.
 9. MARSEN s.c. stara się dbać o to, aby Kupujący mógł posiąść wiedzę niezbędną do właściwego i długotrwałego użytkowania produktów, a tym samym aby pomóc Kupującemu uniknąć uszkodzeń wynikających z zaniedbań w użytkowaniu. Odpowiadamy na każdy e-mail, udzielamy także konsultacji telefonicznych. W przypadku wątpliwości - proszę pisać i dzwonić.
XITroska o dane osobowe klientów i bezpieczeństwo transakcji
 1. Wysyłając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez MARSEN s.c. swoich danych osobowych do realizacji zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 "Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych". Kupujący ma w każdej chwili prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 2. W szczególności Kupujący wyraża zgodę, że jego adres oraz numer telefonu zostanie udostępniony kurierowi realizującemu dostawę towaru.
XIIInformacje końcowe
 1. MARSEN s.c. rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od realizacji otrzymanego zamówienia w przypadku:
  1. nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Kupującego;
  2. niemożności telefonicznego potwierdzenia zamówienia w terminie 48 godzin od jego złożenia przez Kupującego;
  3. złożenia zamówienia przez Klienta, który uprzednio zwrócił otrzymany towar bez podania przyczyn.
 2. MARSEN s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. Dla zamówień złożonych przed dokonaniem zmian w regulaminie obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym z momencie składania zamówienia.
XIIIKontakt

Wszystkie pytania, uwagi i opinie dotyczące naszych usług prosimy kierować do nas na adres e-mail marsen@marsen.eu lub telefonicznie pod numer telefonu: (94) 35 111 79 .


Akceptuj

W celu umożliwienia korzystania ze sklepu, witryna wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły dostępne w Polityce cookies